Torghatten Inside..

Velkommen til en unik matopplevelse!

 Vi inviterer deg på innsiden av oss, vårt kjøkken, vår tenkning, vår ideologi,
vår kulturarv og vår geografiske tilhørighet.

 

 

Velkommen til:

 

Torghatten Inside

Torghatten Inside

Priser

Torghatten Inside, heldags med en overnatting og frokost.

Torghatten Inside, all day with one overnight stay and breakfast.

Pr person
8900,-

Torghatten Inside, ettermiddag. Ca kl 15:00 – 22:00

Torghatten Inside, afternoon. Approximately 15: 00 – 22: 00

Pr person
7500,-